* Влада Србије донела Одлуку о образовању Радне групе за израду нацрта Закона о Сремским Карловцима. * Локална самоуправа донела Програм мера техничке заштите објеката у саставу просторно културно-историјске целине од 2018. до 2021. године. У буџетском фонду за обнову наслеђа у 2018. години 50 милиона динара. * Од почетка августа Карловачки лист део текстова објављује и на Ромском језику. *
RASIZAM NAD ROMIMA

RASIZAM NAD ROMIMA »

Prema podacima Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju i Evropskog centra za prava Roma, u rasističkim napadima širom Evrope od 1990. godine ubijeno je više od 60 pripadnika romske nacionalnosti. Situacija je naročito alarmantna u istočnom delu kontinenta, mada ni nemačke neonacističke grupe ne zaostaju puno za svojim českim, rumunskim i slovačkim istomišljenicima.

Даље...

Login

Lost your password?