* Влада Србије донела Одлуку о образовању Радне групе за израду нацрта Закона о Сремским Карловцима. * Локална самоуправа донела Програм мера техничке заштите објеката у саставу просторно културно-историјске целине од 2018. до 2021. године. У буџетском фонду за обнову наслеђа у 2018. години 50 милиона динара. * Од почетка августа Карловачки лист део текстова објављује и на Ромском језику. *

ХАЛО БЕБА О ДОЈЕЊУ

ХАЛО БЕБА О ДОЈЕЊУ

 

 

5

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

unicef

 

 

Аутор К.Л.

Login

Lost your password?