* Влада Србије донела Одлуку о образовању Радне групе за израду нацрта Закона о Сремским Карловцима. * Локална самоуправа донела Програм мера техничке заштите објеката у саставу просторно културно-историјске целине од 2018. до 2021. године. У буџетском фонду за обнову наслеђа у 2018. години 50 милиона динара. * Од почетка августа Карловачки лист део текстова објављује и на Ромском језику. *

СТОПАМА ПРВИХ БОТАНИЧАРА

Покрет горана Новог Сада организује за младе од 17 до 22 године три викенд семинара „Стопама првих ботаничара“. Едукативно-истраживачки програм намењен је младима са територије Војводине у једном од три термина: 1 и 2. септембра, 8 и 9. септембра и 22. и 23. септембра.

Организатор је уз помоћ донатора обезбедио смештај, исхрану, предавања и материјал за рад, док учесници треба да обезбеде долазак и одлазак са семинара. 

Приjаве су отворене до 20. августа 2018. године.

Циљ пројекта је да омогући младима да стекну компетенције у области ботанике, кроз неформално образовање, која је предуслов за проучавање и активну заштиту биодиверзитета, те такође служи и као алат за едукацијy младих за самосталан научни и теренски рад. Унапређењем знања, вештина и вредности младих током реализације програма, полазници ће бити подстакнути и оснажени за даљу промоцију науке. Група од 20 младих проћи ће кроз фазе ботанизирања, теренског рада, прикупљања, детерминације и препарације биљног материјала, основа екологије и заштите биодиверзитета, процеса дигитализације центурије Волнијевог хербара, под стручним менторством искусних теренских биолога и особа који су претходних година водили омладинске едукативне кампове и семинаре. Највећи део програма учесници ће се провести у природи, радећи на терену, у локалитетима Фрушке горе и Ковиљско-петроварадинског рита.

Овај вид едукативно-истраживачког програма се одржава сваког лета од 2011. године, а ове године подржан је од Градске управе за спорт и омладину и Покрајинског секретаријата за високо образовање и научно-истраживачку делатност.

Аутор К.Л.

Login

Lost your password?