* Влада Србије донела Одлуку о образовању Радне групе за израду нацрта Закона о Сремским Карловцима. * Локална самоуправа донела Програм мера техничке заштите објеката у саставу просторно културно-историјске целине од 2018. до 2021. године. У буџетском фонду за обнову наслеђа у 2018. години 50 милиона динара. * Од почетка августа Карловачки лист део текстова објављује и на Ромском језику. *

НАЦРТ ЗАКОНА О КАРЛОВЦИМА

Влада Србије донела је 18. октобра Одлуку да образује Радну групу чији би задатак требало да буде израда нацрта Закона о Сремским Карловцима. Мада се очекивало да на челу Радне групе буде ресорни министар а културу, та дужност је поверена министру просвете, науке и технолошког развоја, Младену Шарчевићу.

У радној групи су још проф. др Ана Ланговић Милићевић – државни секретар у Министарству просвете, науке и технолошког развоја, др Мирослав Кнежевић – државни секретар у Министарству трговине, туризма и телекомуникација, Данијела Ванушић – помоћник министра културе и информисања, Љиљана Тодоровић – виши саветник у Министарству просвете, науке и технолошког развоја, Вера Ровчанин Орловић –  руководилац групе за правне послове у Министарству трговине, туризма и телекомуникација и Предраг Благојевић – виши саветник у Министарству културе и информисања.

Актуелни Закон о обнови културно-историјског наслеђа и подстицању развоја Сремских Карловаца донет је давне 1991. године, али никада није заживео у пуном капацитету.

Аутор К.Л.

Login

Lost your password?