* Почела реализација пројекта Центра за културу, едукацију и медије „Академац“:  Унапређење медијске комуникације са маргинализованим грађанским групама. Предстојећи модули: Интеркултурална комуникација; Вербална и невербална комуникација (11.12.2019);  Етика и друштвена одговорност (17.12.2019). * Просечна нето плата исплаћена у септембру 2019. године на подручју Сремских Карловаца 49.698 динара, што је за 9,1% више него у истом месецу 2018. године. * Продата парцела у Кишовој бари за градњу продајног објекта Универекспорта. Отварање објекта, у којем ће посао добити око 40 радника, планирано је за септембар 2020. године. * Одборници локалне скупштине именовали стручни тим за пројекат јавно-приватног партнерства реконструкције и одржавања јавног осветљења у Сремским Карловцима. Председник стручног тима је Ненад Миленковић, а чланови Живорад Милановић, Здравко Војновић, Марина Јанковић, Марко Ћалушић и Владимир Жеравица. * За три месеца требало би да буду завршени радови на постављању тартан стазе на атлетској стази и стази за скок у даљ у Дворској башти. Укупна вредност радова 14,5 милиона динара. * Скупштина општине Сремски Карловци усвојила одлуку о пооштравању услова за студентске стипендије: услов да студенти нису старији од 26 година и да им је просечна оцена најмање 9,20. * Годишњи концерт ОКУД „Бранково коло“ биће одржан у сали Основне школе 13. децембра од 20 сати. * Видиковац на Магарчевом брегу затворен за посетиоце до краја марта 2020. године. * Карловачка гимназија организује 6. децембра у 18 часова Дан отворених врата. * Струја од 1. децембра скупља за 3,9 одсто. * Од 1. јануара 2020. поскупљује РТВ претплата са 220 на 255 динара месечно. * Центар за културу, едукацију и медије „Академац“  почео активности за упис Карловачке бербе грожђа на листу нематеријалне културне баштине Србије. *

КОНКУРС ЗА СТУДЕНТСКЕ СТИПЕНДИЈЕ

Сремскокарловачка Општина расписала је конкурс за доделу стипендија студентима струковних и академских студија у овој школској години. Стипендије ће бити додељене за основне, мастер и докторске студије студентима државних факултета и високих школа који имају пребивалиште на подручју Сремских Карловаца.

Услови за добијање стипендије су да студенти студирају на терет буџета, да имају просечну оцену 9,20, да нису обнављали годину, да су положили све испите из претходне школске године, да нису старији од 26 година.

Приликом конкурисања неопходно је доставити потписану пријаву на конкурс, потписану сагласност да Комисија за стипендије може имати увид у личне податке, изјаву оверену код јавног бележника да није корисник друге стипендије, уверење МУП-а о пребивалишту или фотокопију личне карте, уверење да током студија није обнављао годину. Фотокопију индекса, уверење о просечној оцени током студија, уверење о студирању на терет државе и уверење о уписаном зимском семестру.

У случају да студент не достави доказ о пребивалишту, односно фотокопију личне карте као доказ да студент има пребивалиште на подручју Сремских Карловаца најмање три године, Комисија за доделу стипендија ће то учинити по службеној дужности.

Стипендије ће бити исплаћиване од 1. децембра ове до 30. новембра 2020. године, изузев летњих месеци – јула и августа.

Пријаве на конкурс потребно је доставити до 5. децембра у затвореној коверти на адресу: Општина Сремски Карловци, 21205 Сремски Карловци, Трг Бранка Радичевића 1, уз назнаку „Пријава на конкурс за доделу стипендија студентима“.

Аутор К.Л.

Login

Lost your password?