* Министарство одбране упутило је позив свим младићима рођеним 2002. године и старијих годишта који нису уведени у војну евиденцију да се јаве у Центар Министарства у згради Магистрата у Сремским Карловцима ради увођења у војну евиденцију. Регрут који се уводи у војну евиденцију треба да дође средом до 28. фебруара од 9 до 15 часова и да понесе личну карту. * На подручју Сремских Карловаца на крају 2019. године 312 незапослених, од тога 182 жене.* Просечна плата исплаћена у октобру 2019. године на подручју Сремских Карловаца 50.935 динара, што је за 9% више него у истом месецу 2018. године. * Просечна цена метра квадратног непокретности за утврђивање пореза на имовину у првој зони на подручју Сремских Карловаца за куће 39.600 динара, а за станове 63.400 динара. * На подручју Сремских Карловаца од јануара 2021. године биће забрањена употреба пластичних кеса.* Видиковац на Магарчевом брегу затворен за посетиоце до краја марта 2020. године. * Покрајинска влада  донела решење да матерински додатак за незапослене мајке за треће или четврто дете у 2020. години износи 15.000 динара месечно.* Нада Остојић Агбаба добитница споменице и ордена за несебичну, вишедеценијску помоћ избеглим, прогнаним и интерно расељеним лицима. Високо признање недавно уручио републички комесар за избеглице, Владимир Цуцић. * Центар за културу, едукацију и медије „Академац“  почео активности за упис Карловачке бербе грожђа на листу нематеријалне културне баштине Србије. *

КОНКУРС ЗА СТУДЕНТСКЕ СТИПЕНДИЈЕ

Сремскокарловачка Општина расписала је конкурс за доделу стипендија студентима струковних и академских студија у овој школској години. Стипендије ће бити додељене за основне, мастер и докторске студије студентима државних факултета и високих школа који имају пребивалиште на подручју Сремских Карловаца.

Услови за добијање стипендије су да студенти студирају на терет буџета, да имају просечну оцену 9,20, да нису обнављали годину, да су положили све испите из претходне школске године, да нису старији од 26 година.

Приликом конкурисања неопходно је доставити потписану пријаву на конкурс, потписану сагласност да Комисија за стипендије може имати увид у личне податке, изјаву оверену код јавног бележника да није корисник друге стипендије, уверење МУП-а о пребивалишту или фотокопију личне карте, уверење да током студија није обнављао годину. Фотокопију индекса, уверење о просечној оцени током студија, уверење о студирању на терет државе и уверење о уписаном зимском семестру.

У случају да студент не достави доказ о пребивалишту, односно фотокопију личне карте као доказ да студент има пребивалиште на подручју Сремских Карловаца најмање три године, Комисија за доделу стипендија ће то учинити по службеној дужности.

Стипендије ће бити исплаћиване од 1. децембра ове до 30. новембра 2020. године, изузев летњих месеци – јула и августа.

Пријаве на конкурс потребно је доставити до 5. децембра у затвореној коверти на адресу: Општина Сремски Карловци, 21205 Сремски Карловци, Трг Бранка Радичевића 1, уз назнаку „Пријава на конкурс за доделу стипендија студентима“.

Аутор К.Л.

Login

Lost your password?