* Центар за културу, едукацију и медије „Академац“  почео активности за упис Карловачке бербе грожђа на листу нематеријалне културне баштине Србије.* Одборници Скупштине општине Сремски Карловци у петак, 15. новембра разматрају предлог одлуке о реблансу буџета за 2019. годину. Почетак је у 9 часова. * У понедељак, 18. новембра у 10 сати заседа општински Штаб за ванредне ситуације. Најављено формирање стручно-оперативних тимова за специфичне задатке заштите и спасавања. *Ванредна седница Црвеног крста Сремских Карловаца, након оставке свих чланова Управног одбора, изузев једног, Горана Маравића, биће одржана у среду, 20. новембра у 18 сати. Оставку поднела и секретар Црвеног крста Драгана Кљајић. * Факултет за менаџмент у Сремским Карловцима расписао конкурс за упис студената на основне и мастер студије у школској 2019/20. години. * Струја од 1. децембра поскупљује за 3,9 одсто. * Од 1. јануара 2020. поскупљује РТВ претплата са 220 на 255 динара месечно. *

КАРЛОВАЧКА БЕРБА ГРОЖЂА НЕМАТЕРИЈАЛНА КУЛТУРНА БАШТИНА СРБИЈЕ

Центар за културу, едукацију и медије „Академац“ започео је процс номинације „Карловачке бербе грожђа“ за упис у Национални регистар нематеријалног културног наслеђа Републике Србије. Иницијатива и бројне активности које су у току заснивају се на УНЕСКО-вој Конвенцији о очувању нематеријалног културног наслеђа усвојеној 2003. године, а коју је Република Србија ратификовала 2010. године.

Све садашње и будуће активности имају снажно упориште и у залагању Савета Европе, где се на културно наслеђе гледа као на скуп ресурса наслеђених из прошлости које људи идентификују, независно од власништва над њима, као одраз и израз непрекидно еволуирајућих вредности, уверења, знања и традиција.

 Планиране истраживачке активности се већ реализују, али је за даљи интензивнији рад неопходна материјална подршка ради испуњавања финансијских обавеза које се појављују за време рада. Осим истраживања, обраде и чувања целокупне документације у папирном и електронском, аудио и видео облику, циљ је вредновање и преношење нематеријалног културног наслеђа наредним генерацијама.

Номинација има амбицију да нагласи вредност аутентичног и непоновљивог нематеријалног наслеђа оличеног у Карловачкој берби грожђа и да створи конкурентну понуду све бројнијим посетиоцима из наше земље и иностранства, којима свакако није довољно да виде само материјалну баштину. Од тренутка када се посетиоци упознају са начином и временом настанка Карловачке бербе грожђа, пратећим вредностима и осталим догађајима, створићемо платформу која ће пружати да људи доживе ту баштину. Приликом интерпретације користиће се различите технике, како би се културној баштини „удахнуо“ живот, а централно место заузеће анимција.

Значај номинације је и у томе што ће се на бази Унескове Конвенције о заштити нематеријалног културног наслеђа, научне и стручне литературе и добре праксе у нашој земљи и иностранству, иницирати закључци који би могли да допринесу допунама важеће законске регулативе, како би се, превасходно кроз Закон о културним добрима, у пуном капацитету препознало нематеријално културно наслеђе.

Неопходно је указати да су идентификација, документација, истраживање, заштита, промоција, вредновање, преношење и ревитализација императиви који ће осигурати одрживост нематеријалног културног наслеђа, али и омогућити да годишње један елемент нематеријалног културног наслеђа Републике Србије буде номинован на Унескову Репрезентативну листу нематеријалне културне баштине.

Номинација има дугорочне смернице, а планира се да у наредним годинама служи и као платформа за осмишљавање заједничке јавне кампање ради сензибилизације најшире јавности о трендовима и проблемима очувања нематеријалног културног наслеђа, као и за подстицање јавности да се активно укључи у предлагање елемената за упис на националну листу нематеријалног културног наслеђа.

Општина Сремски Карловци је једина локална самоуправа у Републици Србији која има Закон о обнови културно историјског наслеђа и подстицању привредног развоја Сремских Карловаца, али се он, не само да никада није примењивао у пуном капацитету, већ је из данашње перспективе архичан и практично непримењив.

Упркос бројним и разноврсним добрима, за сада, у Националном регистру нематеријлног културног наслеђа није уписан ниједан елемент са подручја Сремских Карловаца.

Циљ формалне номинације је промоција значаја очувања нематеријалног културног наслеђа као вредног сегмента живог наслеђа. Пун капацитет биће видљив оног тренутка када „Карловачка берба грожђа“, са свим дубоко укорењеним обичајима и веровањима, као и деценијама прикупљаним знањима и вештинама, буде препозната као нематеријално културно наслеђе Републике Србије и као такво буде уписано у Национални регистар нематеријалног културног наслеђа.

Номинација има посебан нагласак на територији АП Војводине, где се традиције и културе, баш као и народи, међусобно преплићу и обогаћују.

Дугорочни, стратешки циљ пројекта је номиновање „Карловачке бербе грожђа“ за Репрезентативну листу нематеријалног културног наслеђа УНЕСКО-а. Овај циљ који је истакнут и као стратешки правац у реализацији даљих активности, требао је бити већ реализован претходних година, с обзиром на то да се Република Србија још 2010. године, потписивањем Конвенције о заштити нематеријалне културне баштине, активно придружила међународној заједници у напорима да се заштити и очува важан сегмент који сведочи о прошлости на нашим просторима.

Аутор К.Л.

Login

Lost your password?