* Влада Србије донела Одлуку о образовању Радне групе за израду нацрта Закона о Сремским Карловцима. * Локална самоуправа донела Програм мера техничке заштите објеката у саставу просторно културно-историјске целине од 2018. до 2021. године. У буџетском фонду за обнову наслеђа у 2018. години 50 милиона динара. * Од почетка августа Карловачки лист део текстова објављује и на Ромском језику. *

ВРЕМЕ ЈЕ ЗА ПОЕЗИЈУ

              Поводом Светског дана поезије, Карловачки лист организује песничко вече „Музика и поезија“. Право учешћа имају сви песници, житељи Сремских Карловаца, као и они који су некада живели у Сремским Карловцима, а који најкасније до 20. марта доставе највише две своје необјављене песме.

            Под необјављеним песмама подразумевају се песме непубликоване у регистрованој публикацији (књиге, часописи), док њихово објављивање на друштвеним мрежама није препрека за достављање. Слањем песме или песама, аутор пристаје да конкурише за награду и њихово објављивање у збирци песама.

            Песме са пуним именом и презименом аутора и контакт подацима достављају се искључиво на електронску пошту Карловачког листа karlovackilist@yahoo.com, а у року од 24 часа стићи ће потврда пријема.

            Своје песме могу да достављају и деца песници, ученици Основне школе, као и средњих школа. У том случају потребно је, осим имена и презимена, навести разред и име ментора, као и име и контакт једног од родитеља.

            Достављене песме треба да буду на српском језику ћириличним писмом, куцане фонтом Times new Roman, величина 12 (doc. или docx.).

            За све информације резервисан је телефон +381 65 898-1-898.

Аутор К.Л.

Login

Lost your password?